Sekcija “Žene u statistici”

Misija i vizija sekcije “Žene u statistici”
Svrha / misija sekcije je promicanje aktivne uloge žena u svim područjima statističke struke, znanosti, kulture i pismenosti u Hrvatskoj (i šire), što je u skladu s ciljevima Hrvatskog statističkog društva (HSD).
Vizija sekcije je stvoriti bolji svijet sa statističarkama i statistikom.

Ciljevi
Promicati i jačati zastupljenost statističarki u Hrvatskom statističkom društvu (HSD), kao i sličnim domaćim i međunarodnim udrugama i njihovim sekcijama.
Pomagati članicama/ članovima da preuzmu aktivnu i vidljivu ulogu u HSD, ISI i drugim statističkim udruženjima.
Prikupiti informacije o ženama u statističkoj profesiji u Hrvatskoj i olakšati protok informacija između statističarki i statističara.
Poticati zanimanje za statistike među ženama i potaknuti učenice u školama i fakultetima da sudjeluju u programima statističkog formalnog i neformalnog učenja.
Pružanje podrške u prikupljanju statističkih podataka o ženama s ciljem stvaranja relevantnih studija o ulozi žena u raznim aktivnostima u Hrvatskoj i šire.
Podržati i povećati prilike za razvoj mentorskih odnosa između žena u sličnim područjima statistike.
Poboljšati umrežavanje i razmjenu ideja između statističarki s različitim ciljevima kao što su: provođenje statističkih istraživanja i dizajniranje projekata, poboljšanje obrazovanja i statističke pismenosti za statističarke, poboljšanje kvalitete životna, i dr. 


Osnivači 
su sljedeći članovi/ članice HSD:

 1. Ksenija Dumičić (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb) – Voditeljica sekcije HSD „Žene u statistici” (2018)
 2. Mirjana Pejić Bach (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb)
 3. Sabina Hodžić (Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci, Opatija/ Primorska 42, pp 97, Ika, 51410 Opatija)
 4. Irena Palić (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb)
 5. Jasna Pugar (Državni zavod za statistiku, Ilica 3, Zagreb)
 6. Dubravka Rogić Hadžalić (Državni zavod za statistiku, Ilica 3, Zagreb)
 7. Jadranka Vuglar (HNB, Trg hrvatskih velikana 2, 10000 Zagreb)
 8. Anita Čeh Časni (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb)
 9. Ana Grabić (Državni zavod za statistiku, Ilica 3, Zagreb)
 10. Marijana Kožul (Državni zavod za statistiku, Ilica 3, Zagreb)
 11. Tea Baldigara (Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci, Opatija/ Primorska 42, pp 97, Ika, 51410 Opatija)
 12. Nataša Kurnoga (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb)
 13. Jovana Zoroja (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb)
 14. Ana Štambuk (Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci, Ivana Filipovića 4, 51000 Rijeka),
 15. Jasna Horvat (Ekonomski fakultet u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7, 31 000 Osijek)
 16. Josipa Mijoč (Ekonomski fakultet u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7, 31 000 Osijek)
 17. Anamarija Jazbec (Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb)
 18. Bojana Dalbelo Bašić (Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu, Unska 3, 10 000 Zagreb)
 19. Josipa Antić, Dülferstraße , 80933 München, Germany
 20. Snježana Pivac (Ekonomski fakultet u Splitu, Sveučilište u Splitu, Cvite Fiskovića 5, 21000 Split)
 21. Zdenka Obuljen (Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, Sveučilište u Dubrovniku)

 

Članstvo
Ako ste član/članica HSD i želite postati član/članica Sekcije “Žene u statistici”, kontaktirajte
email zeneustatistici_wins@hsd-stat.hr


Voditeljica sekcije HSD “Žene u statistici”
Dr. sc. Ksenija Dumičić 

    ORCID logo 
E-Mail: kdumicic@net.efzg.hr
Web:
http://www.efzg.unizg.hr/kdumicic