Misija

Hrvatsko statističko društvo (HSD) ima sljedeću misiju:

  • promociju stručnih poslova u području statistike;
  • integraciju statističara u Republici Hrvatskoj;
  • promicanje međunarodne suradnje u području statistike;
  • brigu za kvalitetu statističkog obrazovanja;
  • brigu za ugled statistike u javnosti;
  • brigu da vrijednost statistike bude prepoznata kroz uspješno vođenje gospodarske politike za dobrobit sviju, od naselja do države;
  • kontinuirano unaprijeđenje statističke pismenosti na svim razinama društva.