Ciljevi

Cilj je Hrvatskog statističkog društva aktivno djelovanje na razvoj statističke teorije i prakse, unaprjeđenje statistike te podizanje opće statističke kulture.

Udruga u skladu s ciljevima djeluje na području obrazovanja, znanosti i istraživanja.

Cilj Hrvatsko statističko društvo ostvaruje sljedećim djelatnostima:

 • udruživanjem fizičkih i pravnih osoba koji se bave statističkom teorijom i praksom te onih koji sadržaj svog rada prepoznaju u programu rada Društva
 • podupiranjem znanstvenoga, istraživačkoga i stručnog rada, popularizacijom struke te cjelokupnim razvojem i promicanjem djelatnosti službene statistike i statističke struke
 • suradnjom i povezivanjem sa srodnim društvima i tijelima, razmjenom znanja i iskustva te stručnim usavršavanjem članova Društva
 • nastojanjima na znanstveno-istraživačkom pristupu strateškim i programskim statističkim dokumentima
 • davanjem mišljenja o temama vezanima za statistički sustava, o uvođenju novih statističkih aktivnosti, o metodološkim osnovama za obuhvatnija i/ili važnija statistička istraživanja i slično, organiziranjem i sudjelovanjem na znanstveno-stručnim skupovima i simpozijima, kongresima, konferencijama, seminarima, stručnim predavanjima i tribinama iz područja statistike i drugih tematskih područja
 • objavljivanjem stručnih radova, rasprava i časopisa Društva u skladu s posebnim propisima te informiranjem članstva o aktivnostima Društva
 • razmatranjem i utjecanjem na nastavne i obrazovne programe iz područja statistike
 • ustrojavanjem stručne statističke biblioteke u skladu s posebnim propisima te njezinima obogaćivanjem novijim izdanima i ostalom stručnom literaturom
 • dodjelom nagrada i drugih priznanja za rad na području statističke djelatnosti
 • davanjem mišljenja, prijedloga i primjedaba na propise koji uređuju ili imaju utjecaj na područje službene statistike
 • poticanjem i promicanjem međunarodne suradnje na području statistike
 • drugim djelatnostima u skladu sa zakonom i odlukama Skupštine prema cilju osnivanja određenome Statutom.