Pristupnica

Novi članovi mogu se učlaniti u Hrvatsko statističko društvo tako da ispune sljedeće dokumente:

Odluku o prijemu u redovito članstvo donosi Upravni odbor po primitku molbe za prijam kandidata (Prijavnice).
Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora Hrvatskog statističkog društva.